Udtalelser

“Tusind tak for dit foredrag i dag, det var meget inspirerende og dejlig konkret.
Jeg var især begejstret for den visuelle læringsstil du benyttede og for de modeller der hjælper til forståelsen af stress. Tak for det.”
Vibeke Kolding Søndergaard, Facilitator hos Powerjobsøgerne

Jeg kan varmt anbefale et forløb hos Helle i ’Stresseriet’. Helles behagelige væsen og konkrete måde at gå til værks gør, at jeg har følt mig mødt med respekt, anerkendelse og empati i passende doser. De konkrete værktøjer har hjulpet mig til at få god fornemmelse for, hvor problemerne ligger, og hvad jeg kan gøre ved dem. Og med Helles støtte er det også blevet til konkrete handlinger – både i arbejdslivet og privatlivet. I arbejdslivet har det især handlet om på systematisk vis at få klarlagt, hvad præcis, der stresser – og at få forberedt konstruktiv samtale med min leder, som har ført med sig, at jeg trives på en helt anden måde på min arbejdsplads, og igen har fået mod på opgaverne. I privatlivet har det handlet meget om at ændre hvordan, jeg forholder mig til bekymringer og dårlig samvittighed – og om overbevisningen om, hvor vigtigt det er at prioritere ting, der virker afstressende på krop og sjæl.”
Mette Nielsen, fysioterapeut

“Helle er en meget åben og empatisk person, som jeg har sparet og samarbejdet godt med i mange år. Hun har forståelse for de menneskelige udfordringer og aspekter i den moderne verden, hvor stadig flere må stoppe op på grund af stress symptomer. Hun har været en god støtte for tidligere kolleger og har også selv måttet kæmpe med udfordringer, som i dag gør hende til en rigtig god sparringspartner. Hun har endvidere i sit tidligere virke haft med beredskabsplaner og risikostyring at gøre, hvilket giver hende et ekstra godt indblik i hvorledes en stressberedskabsplan skal håndteres.

Jeg kan give Helle min allerbedste anbefaling.”
Birgitte Schelbeck, Insurance Advisor, NKT A/S