Personlige antistress-forløb:

‘Ud-af-stress’ samtaleforløb

Anti-stresssamtaler med dig, der føler dig presset, har mange symptomer på stress og måske er på vej mod en sygemelding eller allerede er sygemeldt pga. stress.

Med udgangspunkt i en stress-screening får du råd og værktøjer, som vil hjælpe dig til at komme ud af den tilstand, du er i, så du igen føler overskud og har energi i din hverdag.
Værktøjerne kan du bruge resten af dit liv til at håndtere eventuelle fremtidige pressede situationer. Du vil blive bevidst om, hvor dine grænser går, og hvornår nok er nok, så du kan gøre noget ved det i tide.

Forløbet vil være individuelt, for det handler om dig, din situation og dit behov. Det løber over 7 samtaler og afsluttes med en opfølgningssamtale via telefon, når der er gået ca. 2 måneder efter 7. samtale for at hjælpe dig til at fastholde det tillærte.

Pakkeforløb:
1 stress-screening (= 1. samtale)
6 anti-stresssamtaler
1 telefonisk (½ time) opfølgning 2 måneder efter sidste samtale
Værktøjer bliver tilpasset dig og dine behov
Anbefalinger til din arbejdsgiver (hvis ønsket)

Pris: Kr. 8.400*) (værdi: Kr. 9.600)

Fokus på dit overskud – forebyggende samtaleforløb 

Til dig, der mærker presset stige og vil undgå, at det går for vidt. Du får enkle værktøjer til at ændre din adfærd, så du kan MODSTÅ presset og den lurende stress.
Dette forebyggende forløb indeholder 4 samtaler samt 1 opfølgningssamtale via telefon, når der er gået ca. 2 måneder efter 4. samtale for at hjælpe dig til at fastholde det tillærte.

Igennem samtalerne vil du opnå:

  • forståelse for, hvad dit belastningsniveau er, og hvorfor det er, som det er
  • læring omkring, hvordan du ændrer de uhensigtsmæssige mønstre, der står i vejen for, at du kan være det overskud og overblik i hverdagen, som du ønsker
  • en antistress-strategi med de værktøjer, der virker for dig.

Pakkeforløb:
1 stress-screening (= 1. samtale)
3 anti-stresssamtaler
1 telefonisk (½ time) opfølgning 2 måneder efter sidste samtale
Værktøjer bliver tilpasset dig og dine behov
Anbefalinger til din arbejdsgiver (hvis ønsket)

Pris: Kr. 5.500*) (værdi: Kr. 6.000)

Generelle priser:

Pr. samtale: Kr. 1.200*)

*) Alle priser tillægges moms, når virksomhedsbetalt.