Øg trivslen på arbejdspladsen

Stresstest (enkel og hurtig)

Giv dette tilbud til medarbejderne i din organisation. Den enkle og hurtige stresstest vil vise, om den enkelte medarbejder er i ‘vater’, eller om der skal gøres noget for at undgå, at tilstanden forværres.
Testen følges op med en gennemgang af betydningen af resultatet – enten under en personlig samtale eller som en generel gennemgang for alle medarbejderne.

Med denne enkle metode får I som virksomhed et overordnet indblik i, hvordan det står til i jeres organisation, og kan derfor agere og justere, hvis der viser sig at være behov for det.

Vejen til et varigt stressberedskab

Med et gennemarbejdet stressberedskab står virksomheden stærkt med hensyn til at forebygge stress. Lederne får redskaber til at spotte og håndtere stressramte medarbejdere, medarbejderne får en tryghed i, at der bliver taget hånd om dem, før, under og efter.

Der er en række tiltag, virksomheden kan sætte i gang for at opnå et sådan beredskab.

Nogle tiltag kan være:

  • Gå-hjem-foredrag som giver et boost: hvordan gør man en stor forskel?
  • Stresstest som afslører, hvor indsatsen skal gøres
  • Trivselsmåling af arbejdspladsen
  • Workshops som klæder lederne på
  • Foredrag for alle om, hvad stress er, at spotte stres hos sig selv og hos kollegaerne
  • 1:1 samtaleforløb til medarbejdere, der viser mange symptomer på stress
  • Fokussamtaleforløb, et kort forløb med fokus på korrigering af stressfremmende adfærd
  • Coaching-ordning som giver medarbejderne mulighed for sparring omkring stress eller andre udfordringer, som tager energien og fokus væk fra arbejdet (forberedelse af svære samtaler, belastet privat/arbejdet, etc.)
  • Udarbejdelse og implementering af forebyggende og håndterende stressberedskab
  • Implementering af stressnedsættende tiltag

BALANCEN-modellen binder det hele sammen i en effektiv, varig stresspolitik.

Stress kan man få af mange årsager, men uanset om det skyldes arbejdet, private anliggender eller en kombination af begge, så går det også ud over virksomheden. Og det er dyrt! Både for virksomheden og for medarbejderen. Og helt unødvendigt.

Kontakt mig
Lad os tage en uforpligtende samtale om et evt. samarbejde om udformningen af et stressberedskab, som vil skabe værdi for dine medarbejder og din virksomhed.